Madi implementirao ISO 9001:2015 i verifikovao HACCP sistem

U firmi Madi d.o.o. jučer 02.04.2018. održan je certifikacijski audit za prelazak na novu verziju ISO 9001:2015. Auditirano je petnaest vlasnika procesa kao i top menadžment, gdje su svi svojim izlaganjem i dokumentacijom potvrdili usklađivanje sistema funkcionisanja firme Madi d.o.o. u skladu sa novom verzijom standarda ISO 9001:2015. Na jučerašnjem auditu izvršena je i verifikacija…