Otvorenje Robot centra u Brezi

Danas je kompanija MADI bila dio otvorenja Robot centra u Brezi. Predstavili smo se za promotivnim štandom, a prigodnim poklonima smo nagrađivali vjerne kupce. Pogledajte dio zanimljive atmosfere sa otvorenja na sljedećim slikama:  

Predavanje na temu „Menadžeri: Mentalni sklopovi”

Danas je održano predavanje na temu „Menadžeri: Mentalni sklopovi, Strateški menadžment“. Predavač je bio prof. dr. Aziz Šunje, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu i stručnjak iz oblasti menadžmenta i organizacije. Predavanju su prisustvovali menadžeri i rukovodioci radnih jedinica naše kompanije. Kontinuirana edukacija zaposlenika je naše opredjeljenje, svjesni da ista vodi ka boljim poslovnim rezultatima.

OGLAS za prijem u radni odnos

Na osnovu ukazane potrebe, Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 11.12.2018. godine objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos Zbog povećanog obima posla „MADI“ d.o.o. Tešanj objavljuje oglas za prijem u radni odnos u službu održavanja i to za zanimanje: – Diplomirani inženjer elektrotehnike, jedan izvršilac. USLOVI: – Potrebno je da kandidat…

ISO edukacija za zaposlenike naše kompanije

Kontinuirana edukacija je ključan faktor uspješnosti svake kompanije. Ove godine, kao i prethodnih, organizovana je edukacija za ISO 9001:2015, u cilju upoznavanja novih zaposlenika sa zahtjevima norme ISO 9001:2015. Predavanje je održao Lead auditor Šefket Turalić. Cilj edukacije bio je upoznati zaposlenike s izazovima u uspostavi, održavanju i provedbi promjena norme ISO 9001:2015.

Madi modernizovao flotu sa 20 novih automobila

Flota putničkih vozila kompanije MADI od danas je bogatija za 20 novih automobila marke Škoda, dodavajući novu vrijednost našem servisu. Cilj nam je pružiti odlične usluge na licu mjesta, biti dostupni našim kupcima, razumjeti njihove želje i potrebe te ostvariti pozitivna očekivanja kupaca. Automobili posjeduju jedinstven i prepoznatljiv izgled u MADI bojama i bit će…