ISO edukacija za zaposlenike naše kompanije

Kontinuirana edukacija je ključan faktor uspješnosti svake kompanije. Ove godine, kao i prethodnih, organizovana je edukacija za ISO 9001:2015, u cilju upoznavanja novih zaposlenika sa zahtjevima norme ISO 9001:2015. Predavanje je održao Lead auditor Šefket Turalić. Cilj edukacije bio je upoznati zaposlenike s izazovima u uspostavi, održavanju i provedbi promjena norme ISO 9001:2015.