OGLAS za prijem u radni odnos

Na osnovu ukazane potrebe, Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 11.12.2018. godine objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos Zbog povećanog obima posla „MADI“ d.o.o. Tešanj objavljuje oglas za prijem u radni odnos u službu održavanja i to za zanimanje: – Diplomirani inženjer elektrotehnike, jedan izvršilac. USLOVI: – Potrebno je da kandidat…