NOVE AKVIZICIJE UNUTAR MADI GRUPACIJE

U okviru vlastitih razvojnih ciljeva, s ponosom predstavljamo novo postignuće unutar MADI grupacije. Naime, u toku mjeseca juna, akvizirali smo novu poslovnu jedinicu koja će upotpuniti naše planove za liderskom pozicijom u segementu bijelog i crvenog mesa. Farme za uzgoj tovne junadi Prnjavor su naš novi projekat kojim želimo nastaviti naše planove pružanja podrške razvoju…