Više od 200 vakcinisanih u jednom danu

U saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, u sjedištu kompanije MADI vakcinisano je više od 200 uposlenika. Naši uposlenici su i na ovaj način pokazali vlastitu odgovornost prema sebi, svojoj porodici i široj društvenoj zajednici te dali svoj doprinos u borbi protiv pandemije. MADI izražava svoju zahvalnost Institutu za zdravlje i sigurnost…