OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS: Vozač kamiona

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 23.02.2023. godine objavljuje OGLAS za prijem 1 (jednog) radnika na radno mjesto: – Vozač kamiona USLOVI: – KV – vozač motornog vozila, – Vozačka dozvola: E kategorije, – Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi…

Ministar za privredu ZDK posjetio kompaniju MADI

Dana 22.02.2023. godine generalni direktor kompanije MADI gosp. Maid Jabandžić ugostio je ministra za privredu Zeničko-dobojskog kantona gosp. Samira Šibonjića, u sjedištu kompanije. Tema sastanka koja je bila u fokusu je privredni napredak kompanije MADI, te perspektive i planovi za budućnost. „Primjetan je napredak, u koji je utkan rad i trud rukovodstva i svih uposlenih,…