Uspješno proveden recertifikacijski ISO 9001:2015 i HACCP audit

U kompaniji MADI d.o.o. održan je dvodnevni recertifikacijski audit od strane certifikacijskog tijela SGS. Lead auditori izvršili su provjeru funkcionisanja sistema. Po završetku audita konstatovano je da kompanija MADI d.o.o. ispunjava zahtjeve ISO 9001:2015 standarda i HACCP sistema, a menadžment i zaposlenici naše kompanije su još jednom dokazali da posluju u skladu sa međunarodno priznatim…

piletina po mom ukusu

OGLAS za prijem radnika

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 25.03.2019. godine objavljuje: K O N K U R S za prijem 1 (jednog) zaposlenika na radno mjesto: Vozač teretnih motornih vozila za područje: MOSTAR USLOVI: 1.) KV – vozač motornog vozila, 2.) vozačka dozvola: C ili C1 kategorije, – Kandidat koji bude primljen u radni…