Uspješno proveden recertifikacijski ISO 9001:2015 i HACCP audit

U kompaniji MADI d.o.o. održan je dvodnevni recertifikacijski audit od strane certifikacijskog tijela SGS. Lead auditori izvršili su provjeru funkcionisanja sistema. Po završetku audita konstatovano je da kompanija MADI d.o.o. ispunjava zahtjeve ISO 9001:2015 standarda i HACCP sistema, a menadžment i zaposlenici naše kompanije su još jednom dokazali da posluju u skladu sa međunarodno priznatim…