Stručna edukacija kooperanata

Vodeći se time da je obrazovanje vrlo bitan faktor poslovnog uspjeha, mesna indrustrija „MADI“ konstantno radi na edukaciji, kako zaposlenih tako i poslovnih partnera i saradnka! Kao nastavak dobre prakse, danas je u prostorijama naše kompanije održana redovna godišnja edukacija kooperanata (vlasnika objekata za tov brojlera). Mesna industrija MADI d.o.o. trenutno posluje sa više od…

Obrazovanje je važno

Danas smo imali zadovoljstvo uživati u društvu učenika Srednje veterinarske škole iz Kalesije. Naime, u okviru redovne prakse završih razreda – nastavnici predmetne nastave odaberu posjetu u kojoj učenici mogu u praksi vidjeti ono što uče u školi. Obišli smo pogone finalne proizvodnje, internu laboratoriju a predstavnici Uprave su upoznali učenike o osnovama poslovanaj komapnije…

Obilježavanje Svjetskog dana hrane

U prostorijama općine Tešanj, 16.10.2019. je obilježen Svjetski dan hrane u organizaciji „Kluba potrošača TK“ i Udruženja žena „Naša porodica“ Tešanj. Ovaj edukativni skup o pravima potrošača na sigurnu i kvalitetnu ishranu, podržali su svojim prisustvom predstavnici ministarstva Ze-Do kantona, predstavnici agencija i instituta kojima je u fokusu sigurnost i zdravstvena ispravnost hrane, te učenici…

16.oktobar Svjetski dan hrane

Širom svijeta se 16.oktobar obilježava kao Svjetski dan hrane sa glavnim ciljem: podizanje javne svijesti o važnosti hrane. Kao Kompanija koja posluje u segmentu prehrane, važna nam je dobrobiti i zadovoljstvo konzumenata naših proizvoda. Svjesni činjenice da današnji tempo života nameće promjene u prehrambenim navikama želimo da te promjene ispratimo na najbolji način. Dragi potrošači,…