Stručna edukacija kooperanata

Vodeći se time da je obrazovanje vrlo bitan faktor poslovnog uspjeha, mesna indrustrija „MADI“ konstantno radi na edukaciji, kako zaposlenih tako i poslovnih partnera i saradnka! Kao nastavak dobre prakse, danas je u prostorijama naše kompanije održana redovna godišnja edukacija kooperanata (vlasnika objekata za tov brojlera). Mesna industrija MADI d.o.o. trenutno posluje sa više od…