Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u radnoj posjeti kompaniji MADI d.o.o. Tešanj

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dana 26.02.2021., posjetio je mesnu industriju MADI. Teme koje su bile u fokusu u toku sastanka odnosile su se prvenstveno na: – Podršku izvozno orjentisanim kompanijama, – Kreiranje stabilnog okruženja u okviru kojeg razvojno orjentisane kompanije mogu uspješno djelovati, – Zaštita okoline, – Pitanje…