Stručna praksa u kompaniji MADI d.o.o.

Studenti Ekonomskog fakulteta u Tuzli su u našoj kompaniji u prethodne dvije sedmice obavili stručnu praksu. Stručna praksa je sastavni dio nastave za studente završne godine. Cilj je da studenti svoje teorijsko znanje stečeno na fakultetu primijene u praksi. Sretni smo zato što mladim ljudima možemo pružiti priliku da prošire svoju spoznaju, a sve sa…