MMF u posjeti kompaniji MADI

U okviru svoje današnje posjete Udruženju privrednika “Biznis Centar Jelah – Tešanj”, kompanija MADI je imala zadovoljstvo biti domaćinom rezidentnom predstavniku Međunarodnog monetarnog fonda u BiH (MMF), gdin.Andrew Jewell-u. Posjeta je upriličena na jednom od kompleksa farmi za proizvodnju i odgoj pilića gdje je delegaciji MMF-a predstavljena kompanija MADI te sami proizvodni proces u ovom…