Mesna industrija MADI predstavljena na 1. Kongresu peradarstva/živinarstva

Mesna industrija MADI predstavljena je danas kroz panel diskusiju na 1. Kongresu peradarstva/živinarstva u Banja Luci. Ovaj trodnevni događaj trajaće od 10. do 12.05.2023. godine i predstavlja svojevrstan mix aktivnosti koji je okupio sve nivoe vlasti, naučnu zajednicu, peradare, te uspješne kompanije iz sektora peradarstva među kojima je i najveća mesna industrija MADI. Predstavnik kompanije…