SOCIJALNI DAN: SREDNJOŠKOLCI NA RADNOM MJESTU U KOMPANIJI MADI D.O.O.

Povodom Socijalnog dana u okviru projekta ASuBiH učenici Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“ proveli su radni dan u kompaniji MADI, te su imali priliku da se upoznaju sa radnim procesima. Učenici: Lamija Hadžimehić, Lamija Sadiković, Amina Subašić, Bakir Širbegović, Zerina Vehab i Selma Čajić su proveli korisno vrijeme u službama: prodaje, marketinga, nabave, u fakturnoj službi,…