Stručna edukacija kooperanata i dodjela nagrada za najbolje poslovne rezultate

Danas je u prostorijama kompanije MADI d.o.o. organizovana redovna godišnja edukacija kooperanata. Kompanija MADI d.o.o. trenutno posluje sa oko 150 kooperanata. Predavanje u sklopu edukacije su održali prof.dr. Danka Maslić-Strižak (Naučni institut za veterinarstvo Srbije) i Davor Janković, DVM (Tehnički menadžer Dechra), a prikaz slučaja sa terena je prezentovala mr.sci. Tijana Mujaković, DVM. Na događajima…